Teknik og jura vedrørende broen
Frederiksholmbroen er opført i 1930 og er moderniseret 2004 i samme stil, som da den blev opført.

I forbindelse med en samlet genopretning af den fælles infrastruktur på Holmen, som blev gennemført fra 2004 til 2006, har Frederiksholms Bro, som forbinder Arsenaløen med Frederiksholmen, i 2004 gennemgået en større renovering omfattende bl.a. følgende arbejder:
  • Totaludskiftning af stålbroklap inklusiv kontravægt samt etablering af nyt mekanisk udstyr til åbning og lukning af broen, inklusiv ny hydraulik
  • Reparation af landanlæg ved klapkælder og dæk i og over klapkælder
  • Etablering af sikringsanlæg for broen
Længde broklap: 17 m

Bredde broklap kørebane: 7,0 m

Kantstenshøjde: 0,12 m

Højde rækværk på bro: 1,20 m

Højde rækværk uden for bro: 1,00 m

Broklappens samlede højde/tykkelse: 1,0 - 1,6 m

Afstand fra bro til vandspejl ved normalvandstand: 1,0 - 1,6m

Broens vægt: 225 tons

Tid for åbning af broen: 3 min. fra frigivelse af sikringsanlæg

Tid for luknng af broen: 3 min. fra aktivering til anslag, men ekskl. sikringskreds

Broens afspærring før og efter: 2 min.

Forventet samlet tid for åbning/lukning: 15 min. ved gennemsejling af to skibe

Ejer af broen:Grundejerforeningen Holmen (GFH), v/ Advokatkontoret i Brønshøj. Advokat Henrik Ravnild. Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj. Tlf. 38 28 43 12. Fax. 38 28 67 12.

Drift af broen: Brolauget under grundejerforeningen Holmen v/ Formand Patrick Howard, Halvtolv 21, 2. th, 1436 København K. Tlf. 32 57 02 67. Mobil: 21 67 82 64.

Broentreprenør: Norvin & Larsen, Gulbækvej 67, 9230 Svenstrup. Tlf.: 98385255. Kontaktperson: Erik Berg Madsen.

Underentreprenører for Norvin & Larsen (Betjening af bro og sikringsanlæg: Serman & Tipsmark A/S, Maltvej 12-14, 9700 Brønderslev. Tlf. 70 10 09 11. Fax. 98 80 09 08.

Underentreprenører for Norvin & Larsen (Levering af sikringsanlæg): Technical Traffic Solution A/S, Havnegade 23, 5000 Odense C. Tlf. 63 13 40 90. Fax. 63 13 40 99.

Vedligehold broteknik: Kemp & Lauritzen A/S, Roskildevej 12, 2620 Albertslund. Tlf. 43 66 88 88. Fax. 43 66 88 99. Kontaktperson Kim B. Hansen. Tlf. 43 66 86 36. Vagttelefon 43 66 88 88.

Vedligehold i øvrigt: Grundejerforenngen Holmen.

Brodrift: Holmens Brolaug. Vagttelefon: XXXXXX.

Brodrift operatørliste: klik her

Myndigheder: Københavns Kommune, Vej & Park,Njalsgade 13, 5., 2300 København S. Tlf. 33 66 35 00. Fax. 33 66 71 06.

Politi: Københavns Politi, Station Amager, Hørhusvej 7, 2300 København. Tlf. 32 58 14 48.

Totalrådgiver for Grundejerforenngen Holmen: Bagger-Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, Kærup Allé 2, 4100 Ringsted. Tlf. 57 61 75 00. Projektleder Leif Bagger-Hansen.


Underrådgiver broer: COWI A/S, Parrallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Tlf. 45 97 22 11. Sagsingeniør Ib Blom Andersen.

Underrådgiver landskab: Knud W. Ø. Larsen Landskabsarkitekter MDL, PLR, Hillerødgade 30 A, 1. sal, 2200 København N. Tlf. 30 65 16 30. Sagsarkitekt Knud W. Ø. Larsen.

Bussluse: Siemens A/S, Islandsvej 1, 7100 Vejle. Tlf. 76 40 51 91. Kontaktperson Bent Christensen. Trafikvagt på busslusen: Tlf. 38 88 24 24.

Ændringer
Ændringer i driftsorganisationen
Hvis der sker ændringer i driftsorganisationen, skal der udsendes en revideret driftsmanual med de aktuelle rettelser. Driftsmanualen skal udsendes til brolaugets bestyrelse, brovagterne, Grundejerforeningen Holmens bestyrelse samt til Vej & Park.

Ændringer i brovagter
Hvis nogen af de udpegede brovagter ønsker at træde ud, eller hvis nye kommer til, skal driftsmanualen ændres og udsendes på ny i henhold til ovenstående.
Før en person kan godkendes til brovagt, skal vedkommende gennemgå en instruktion i betjening af broen. Instruktion af nyt driftspersonale skal ske i forbindelse med broens årlige store eftersyn, som forestås af Kemp & Lauritzen A/S.

Ændringer i øvrigt
Eventuelle ønskede ændringer af manualens øvrige indhold skal forelægges og godkendes af Grundejerforeningen Holmens bestyrelse samt Vej & Park.


I Januar 2015 blev flg aftale indgået mellem Københavns Kommune og Brolauget omkring betjening af Proviantbroen: Aftale om brobetjening af Proviantbroen