FORNYELSE AF FREDERIKSHOLMBROEN

Broen er opført i 1930 og er moderniseret nu i samme stil, som da den blev opført. I forbindelse med en samlet genopretning af den fælles infrastruktur på Holmen, som blev gennemført fra 2004 til 2006, har Frederiksholms Bro, som forbinder Arsenaløen med Frederiksholmen, i 2004 gennemgået en større renovering omfattende bl.a. følgende arbejder:
  • Totaludskiftning af stålbroklap inklusiv kontravægt samt etablering af nyt mekanisk udstyr til åbning og lukning af broen, inklusiv ny hydraulik
  • Reparation af landanlæg ved klapkælder og dæk i og over klapkælder
  • Etablering af sikringsanlæg for broen
Du kan se en serie af billeder fra renoveringen herunder. Klik på de små billeder for at få dem forstørret.
17. juni 2004

Nedbrydningen af den gamle bro begyndte med at en gravemaskine fjernede den gamle træbelægning. Da den bevægede sig tilbage mod broklappens omdrejningspunkt nåede den til balancepunktet, hvorefter klappen lynhurtigt lukkede op i lodret stilling.

... 17. juni 2004

Her er der rekviret kranhjælp så klappen kan skæres op og løftes fri.

...
17. juni 2004

Kranføreren konfererer

...
17. juni 2004

Der var heldigvis ingen der kom til skade ved ulykken.

...
17. juni 2004

Sidste billede fra denne uheldige dag.

...
21. juni 2004
De gamle brovanger skæres op med skærebrænder.

...
21. juni 2004
Dele af den gamle bro er lagt på land til videre opskæring.

...
8. juli 2004
Forberedelse til støbning af nyt brohovede på Frederiksholmsiden.

...
9. juli 2004
Forberedelse af brohoved på Frederiksholm.

...
14. juli 2004
Frederiksholm.

...
14. juli 2004
De gamle lindetræer langs Danneskiold Samsøes Alle er fældet.

...
22. august
Næsten klar til støbning på Frederiksholm.

...
7. september 2004
Broklappen er løftet på plads.

...
7. september 2004
... ... ... ... ... ...
Den foregående billedserie viser arbejdet med at løfte broklappen på plads. Billederne er taget af Troels Laurell, Schifters Kvarter.
...
11. september 2004
Klar til støbning af dækket over klapkælderen.

...
8. oktober 2004
Festlig indvielse.

...
8. oktober 2004
...
8. oktober 2004
...
8. oktober 2004
Roere fra Christianshavns Travaljelaug i "Kongen" hilser.