Bestyrelse
Formand
Niels Brock
Halvtolv 27,2 th
1436 K
2069 2009
niels.brock.mail@gmail.com
Næstformand
Poul Vagn Jensen
Philip de Langes Alle 7B
1435 Kbh. K
bpjensen.holmen @gmail.com
Schifters Kvarter
Kontakt til bådklubber på Holmen
Kasserer
Patrick Howard
Halvtolv 21,2
1436 K
patrick.howard @mail.tele.dk
Teknisk sagkyndig
Rasmus Vistisen
Halvtolv 20,st tv
1436 Kbh K
vistisen @creability.dk
Bestyrelsesmedlem
Preben Thorup
Halvtolv 25, st th
1437 Kbh K
2241 7944
f-thorup@mail.dk
Revisor
Arne Septimus
Halvtolv 24,st tv
1436 Kbh K
arne @septimius.dk